Informatie over virale infectie

Wat is een virale infectie?

virale infectie

virale infectie

Virale infectie is een verzamelbegrip voor alle ziekte dat veroorzaakt wordt door een virus. Het woord virus komt van het Latijns. In het Latijns betekent virus ‘toxine’ of ‘gif’. Een virus is een zeer klein en eenvoudig microscopisch organisme dat bestaat uit genetisch materiaal (DNA of RNA) omgeven door een eiwit, een lipide (vet) of door glycoproteïnen.

Virussen zijn unieke organismen, omdat ze niet kunnen vermenigvuldigen zonder een gastheercel. Nadat een virus in contact komt met een gastheercel, voegt de virus zijn eigen genetische materiaal toe aan de gastheercel. De cel wordt besmet, maar blijft zich vermenigvuldigen. Maar nu vermenigvuldigt de cel niet alleen de eigen DNA, maar ook de virale eiwitten en genetisch materiaal. Wanneer er zo veel cellen met een virus besmet worden dat er symptomen verschijnen, kan van een virale infectie worden gesproken.

Het lichaam heeft twee mogelijkheden om virale infectie af te weren. De eerste afweer strategie van het lichaam is dat de besmette cellen zichzelf – en het virale DNA – vernietigen. Besmette cellen worden van binnen uit uitgeschakeld. Dit heet apoptose. De tweede strategie is dat de cellen van buiten af worden aangevallen en uitgeschakeld door het immuunsysteem. Voornamelijk lymfocyten, leukocyten en macrofagen komen hierbij aan te pas.

Hoe verspreidt virale infectie zich tussen mensen?

Virussen kunnen zich verticaal verspreiden (van moeder naar kind) of horizontaal (van persoon tot persoon).

De manier waarop een virus in staat is zich te verspreiden is afhankelijk van de samenstelling van het virus.

Sommige virussen kunnen zich al verspreiden door eenvoudig contact zoals het uitwisseling van speeksel, hoesten of door te niezen. Sommige virussen verspreiden zich alleen bij seksueel contact, anderen via de fecaal-orale route, terwijl andere virussen zich via besmet voedsel of water verspreiden. Er zijn ook virussen die zich van persoon tot persoon verspreiden via een insect die het virus draagt, zoals muggen.

Welke ziekten worden veroorzaakt door virale infectie?

Verschillende ziekten worden bij de mens veroorzaakt door virussen:

 • Pokken
 • Verkoudheid
 • Mazelen
 • Waterpokken
 • Hepatitis
 • Influenza
 • Humaan papilloma virus
 • Gordelroos
 • Herpes
 • Polio
 • Hondsdolheid
 • Ebola
 • HIV
 • Koortsblaasjes
 • SARS
 • Knokkelkoorts
 • Epstein-Barr
 • Sommige soorten kanker

Hoe wordt virale infectie door het lichaam bestreden?

Wanneer het immuunsysteem een ​​virale infectie merkt, begint het te reageren op een specifieke manier. Eerst begint een proces dat RNA-interferentie heet.  Dit is cruciaal is voor het bestrijden van virussen omdat het de virale genetische materiaal beschadigd. Het immuunsysteem produceert ook antilichamen die zich kunnen binden aan specifieke virussen en waardoor ze niet meer besmettelijk zijn. Bovendien stuurt het lichaam T-cellen om het virus te vernietigen.

Hoewel meestal virale infectie wordt opgelost door de respons van het immuunsysteem, zijn er virussen die aan het imuunrespons kunnen ontsnappen. Bijvoorbeeld HIV kan het immuunsysteem ontwijken.

Hoe kan virale infectie worden voorkomen en behandeld?

Bacteriële infecties kunnen behandeld worden met antibiotica, maar virale infectie moet of worden voorkomen met inentingen nodig of met antivirale middelen worden behandeld.

Vaccinaties zijn over het algemeen de goedkoopste en meest effectieve manier om virale infectie te voorkomen. Tegenwoordig bestaan vaccinaties tegen bijvoorbeeld polio, mazelen, bof, rubella, en pokken onder anderen.  Vaccinaties hebben virale infecties zoals pokken dusdanig beperkt dat deze virale ziekten uiterst zeldzaam zijn tegenwoordig.

Virus vaccinaties bestaan of uit een verzwakte vorm van het virus (verzwakte levende virussen) of virale eiwitten, zogenaamde antigenen. Levende verzwakte vaccins hebben wel het risico om ziekte te veroorzaken bij mensen met een zwak immuunsysteem.

Antivirale middelen zijn grotendeels ontwikkeld als reactie op de aids-pandemie. Deze medicijnen vernietigen de virus niet, maar remmen in plaats daarvan hun ontwikkeling. Antivirale medicijnen zijn relatief onschadelijk voor de gastheer.

Symptomen van virale infectie

De symptomen van virale infectie kunnen enorm varieren, afhankelijk van de verantwoordelijke virus. U kunt op onze partner sites verder lezen over de symptomen van enkele vormen van virale infectie, zoals de symptomen van HIV en gordelroos symptomen.

Hepatitis B vaccinatie informatie

Hepatitis B vaccinatie wordt aangeraden voor alle mensen die verhoogd risico lopen op besmetting met hepatitis B. Hepatitis B vaccinatie kan ook na blootstelling aan de virus worden toegediend om alsnog te helpen om infectie met hepatitis B te voorkomen, bijvoorbeeld bij mensen die nog geen Hepatitis B vaccinatie hebben gehad en zich aan een besmet naald prikken. De vaccinatie bestaat uit 3 inentingen. Bloedonderzoeken kunnen uitgevoerd worden om te controleren de Hepatitis B vaccinatie geslaagd is en iemand immuun is geworden voor Hepatitis B.

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is de ziekte die veroorzaakt wordt door het hepatitis B virus. De ziekte tast vooral de lever aan. Bij geïnfecteerd mensen is het virus aanwezig in alle lichaamsvloeistoffen zoals bloed, speeksel, sperma en vaginaal vocht. In Nederland wordt geschat dat ongeveer 1 op de 1.000 mensen besmet zijn met het hepatitis B-virus. Het komt veel vaker voor in andere landen – vooral in delen van Afrika, Azië en de Pacifische eilanden.

Mensen die geïnfecteerd raken met het hepatitis B-virus ervaren verschillende symptomen. De symptomen variëren van geen symptomen tot ernstige ziekte. In sommige gevallen blijft het virus langdurig in het lichaam.

Mensen die het virus langdurig hebben heten ‘dragers’. Sommige dragers hebben geen symptomen, maar zijn wel besmettelijk. 1 op de 4 chronische dragers ontwikkelt uiteindelijk een ernstige leverziekte, zoals chronische hepatitis, cirrose en in sommige gevallen na een aantal jaren zelfs leverkanker.

Zwangere vrouwen worden in sommige landen standaard op hepatitis B getest.

Hoe wordt hepatitis B opgelopen?

Hepatitis B wordt overgedragen van persoon naar persoon. Het kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Via bloedcontact. Drugsgebruikers die naalden delen lopen veel risico. Bloed voor transfusie wordt tegenwoordig gescreend op hepatitis B, maar in het verleden waren bloedtransfusies ook een oorzaak.
 • Onbeschermde seks met een besmet persoon.
 • Een besmette moeder kan het baby besmetten.
 • Het kan opgelopen worden door gebeten te worden door een geïnfecteerd persoon. Dit is gelukkig zeer zeldzaam!

Wie heeft Hepatitis B vaccinatie nodig?

hepatitis b vaccinatie

hepatitis b vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie is geschikt voor iedereen met verhoogd risico op besmetting met het hepatitis B-virus. Enkele voorbeelden zijn:

 • Werknemers in risicoberoepen. Dit zijn alle mensen die vaak in contact komen met bloed en speeksel, zoals verpleegkundigen, artsen, tandartsen en medische laboranten. Ook mensen die risico lopen op geweld lopen meer risico, bijvoorbeeld politie agenten en het personeel van gevangenissen. Mensen die ook risico lopen zijn bijvoorbeeld mensen die in een kinderdagverblijf of in centra voor mensen met verstandelijke handicaps.
 • Mensen die drugs injecteren, de seksuele partners van drugs gebruikers, en de mensen waarmee ze leven (inclusief hun kinderen).
 • Mensen met veel seksuele partners (met name sekswerkers).
 • Mensen met veel contact met iemand die besmet is met hepatitis B.
 • Mensen die regelmatig bloedtransfusies nodig hebben (bijvoorbeeld mensen met hemofilie).
 • Mensen met bepaalde nier-of leverziekten. Omdat Hepatitis B de lever ook aantast, vormt besmetting bij mensen met een bestaande leverprobleem een dubbelbelasting.
 • Gezinnen die kinderen adopteren uit landen waar hepatitis B veel voorkomt. (Het is echter wenselijk dat het kind wordt getest voor hepatitis B)
 • Gevangenen.
 • Reizigers naar landen waar hepatitis B veel voorkomt, vooral reizigers die extra risico lopen. Het risicogedrag omvat seksuele activiteit, drugsgebruik, hulpverlening bij noodgevallen en / of het deelnemen aan contactsporten. Ook wanneer een medische of tandheelkundige ingreep plaats vind in deze landen.
 • Baby’s die geboren worden door geïnfecteerde moeders.

Hepatitis B vaccinatie inentingsschema:

Hepatitis B vaccinatie vereist drie inentingen voor volledige bescherming. De tweede inenting wordt een maand na de eerste inenting gedaan. De derde inenting komt vijf maanden na de tweede.

Een tot vier maanden na de derde Hepatitis B vaccinatie inenting kan het nodig zijn om een ​​bloedtest te ondergaan, om vast te stellen of de Hepatitis B vaccinatie gewerkt heeft. Dit is meestal nodig voor degenen die risico lopen op infectie op het werk, zoals laboratorium personeel. Het is ook nodig voor mensen met bepaalde nierziekten. De bloedtest controleert op antistoffen tegen het hepatitis B-virus.

Het schema is hetzelfde voor de gecombineerde Hepatitis A en Hepatitis B vaccinatie.

Snelle Hepatitis B vaccinatie inentingsschema

De drie Hepatitis B vaccinatie inentingen kunnen in bepaalde situaties sneller dan normaal worden toegediend. De drie Hepatitis B vaccinatie inentingen volgen 1 maand op elkaar. Het duurt dus in totaal 2 maanden, in plaats van 6. Een nog snellere planning wordt soms ook gebruikt waarbij de tweede inenting al na zeven dagen gebeurt, en de derde 21 dagen na de eerste. Zulke schema’s worden meestal alleen toegepast in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld om een gevangene in te enten.

Wat zijn de bijwerkingen van Hepatitis B vaccinatie?

Bijwerkingen zijn zeldzaam. Soms ervaren mensen pijn en roodheid op de injectieplek. Zelden ontwikkelen mensen een milde koorts en een griepachtige ziekte voor een paar dagen na de injectie.

Wat gebeurt er als ik in contact kom met hepatitis B en geen Hepatitis B vaccinatie heb gehad?

Raadpleeg in dat geval een arts zo snel mogelijk.

Een injectie van immunoglobuline moet dan meestal zo spoedig mogelijk gebeuren. De immunoglobuline bevat antilichamen tegen het virus en geeft op korte termijn bescherming.

Baby’s met geïnfecteerde moeders moeten meestal ook een injectie van immunoglobuline zo spoedig mogelijk krijgen nadat ze geboren zijn. Zij moeten ook een Hepatitis B vaccinatie krijgen. De eerste inenting van Hepatitis B vaccinatie wordt toegediend binnen de eerste twee dagen na de geboorte. Dit wordt gevolgd door nog drie inentingen na 1 maand, 2 maanden en 12 maanden.

Wie moet geen Hepatitis B vaccinatie ontvangen?

 • Voor mensen met koorts is het het beste om de Hepatitis B vaccinatie uit te stellen tot na de koorts voorbij is.
 • Mensen die een ernstige reactie op een Hepatitis B vaccinatie hebben gehad in het verleden.

Hepatitis B vaccinatie kan wel worden gegeven aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven en Hepatitis B vaccinatie nodig hebben.

Hepatitis A vaccinatie informatie

Hepatitis A vaccinatie wordt aangeraden voor mensen die op reis gaan naar bepaalde landen. Hepatitis A vaccinatie wordt voornamelijk aangeraden voor reizigers naar India, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en delen van het Verre Oosten en het Midden Oosten. Een Hepatitis A vaccinatie moet gedaan worden ten minste twee weken voordat u op reis gaat.

Wat is hepatitis A?

Hepatitis A is een virale infectie die door het hepatitis A-virus veroorzaakt wordt. Het virus veroorzaakt ontsteking van de lever. Symptomen zijn onder andere: een ​​algemeen ziek gevoel, geelzucht en soms komen ook braken en een hoge temperatuur voor. Sommige mensen die besmet zijn ontwikkelen echter helemaal geen symptomen. De ziekte is meestal niet al te ernstig en volledig herstel is normaal, maar de symptomen kunnen erg vervelend zijn (en kunnen een vakantie of zaken reis behoorlijk verpesten). Het hepatitis A virus wordt verspreid door de feces van geïnfecteerde mensen. Dit heet de ‘oraal-fecale route’. Infectie wordt meestal verspreid door het eten van besmet voedsel of water.

De ‘ooraal-fecale route’

Er zijn veel andere aandoeningen die door dezelfde ‘oraal-fecale route’ verspreid worden. Er is slechts een microscopisch kleine hoeveelheid ontlasting nodig om ziekte te verspreiden. Met andere woorden, een onzichtbaar spoortje dat niet alleen in eten en drinken achtergelaten kan worden maar ook bijvoorbeeld op deurhendels. Naast virale infectie kunnen ook bacteriële infectie en parasitaire infectie via de oraal-fecale route verspreid worden. Enkele voorbeelden van parasieten die op deze manier verspreid worden zijn:

Hepatitis A-infectie komt vaker voor in landen waar sprake is van slechte hygiëne of waar de afvoer van afvalwater slecht is geregeld. In Nederland komen de meeste gevallen van hepatitis A voor bij mensen die recent zijn teruggekomen van een reis naar de bovengenoemde gebieden. Hepatitis A  moet niet verward worden met hepatitis B of C. Hepatitis B en C worden veroorzaakt door compleet andere virussen, en zijn ernstigere ziekten.

Wie heeft Hepatitis A vaccinatie nodig?

hepatitis a vaccinatie - risico gebieden

hepatitis a vaccinatie – de risico gebieden

Reizigers naar landen buiten West-Europa, Noord-Amerika, en Australië moeten Hepatitis A vaccinatie overwegen. De grootste risico gebieden zitten in het Indiase subcontinent (met name India, Pakistan, Bangladesh en Nepal), Afrika, het Verre Oosten (behalve Japan), Zuid-en Midden-Amerika, en het Midden-Oosten. Hepatitis A vaccinatie wordt over het algemeen aanbevolen voor iedereen boven de leeftijd van 1 jaar. Artsen en reisklinieken kunnen adviseren of Hepatitis A vaccinatie nodig is voor uw reisbestemming. Apart van bezoek aan een risico gebied zijn er nog een aantal andere redenen om Hepatitis A vaccinatie te hebben:

 • Mensen met veel contact met iemand met die besmet is met hepatitis A kunnen ook in aanmerking komen voor Hepatitis A vaccinatie. Af en toe komen uitbraken van hepatitis A voor bij instanties of bij gezinnen, maar dit gebeurt relatief zelden. De belangrijkste maatregel voor mensen die met hepatitis A besmet zijn is goede hygiëne, met name het  wassen van de handen na toiletbezoek en voor het koken of eten.
 • Hepatitis A vaccinatie wordt ook vaak aangeraden voor mensen met chronische leverziekte. Hepatitis A komt niet vaker voor bij mensen met chronische leverziekte (zoals cirrose), maar wanneer de infectie optreedt bij mensen met leverziekte, kan het veel gevaarlijker zijn.
 • Mensen die vaak blootgesteld worden aan hepatitis A op het werk komen ook in aanmerking voor Hepatitis A vaccinatie. Bijvoorbeeld, laboranten die blootgesteld worden aan hepatitis A tijdens het werk worden geadviseerd (en soms zelfs verplicht) om een Hepatitis A vaccinatie te hebben.
 • Personeel van zorginstellingen moeten ook vaak een Hepatitis A vaccinatie hebben. Uitbraken van hepatitis A komen soms in zorginstellingen voor, vooral waar de patiënten slechte hygiëne hebben.
 • Drugsgebruikers die drugs injecteren en naalden delen lopen risico en kunnen baat hebben bij Hepatitis A vaccinatie.
 • Mensen die seks hebben waarbij oraal-anaal contact voorkomt kunnen Hepatitis A vaccinatie overwegen.

Wie heeft geen Hepatitis A vaccinatie nodig?

Mensen die al eens besmet zijn geweest met hepatitis A zijn immuun voor verdere infectie en hebben daarom geen Hepatitis A vaccinatie nodig. Een bloedonderzoek kan aantonen of de juiste antilichamen tegen Hepatitis A aanwezig zijn.

Combinatie Hepatitis A vaccinaties

Een aantal verschillende Hepatitis A vaccinaties zijn beschikbaar. Er zijn ook gecombineerde vaccinaties voor zowel hepatitis A, hepatitis B en buiktyfus. Een gecombineerde vaccinatie kan bescherming bieden tegen meerdere ziekten.

Hepatitis A vaccinatie wordt toegediend in twee inentingen. De eerste inenting met Hepatitis A vaccinatie beschermt tegen hepatitis A en werkt ongeveer een jaar. Hepatitis A vaccinatie zorgt ervoor dat het lichaam antilichamen gaat maken tegen het virus. Deze antilichamen zijn dan al aanwezig om te beschermen tegen de ziekte, zou contact met de virus voorkomen. Hier is meestal 2 weken voor nodig. Neem dus de Hepatitis A vaccinatie op zijn minst 2 weken voor de reis, zodat het lichaam immuniteit kan ontwikkelen. Het is vaak beter om gevaccineerd te zijn dan niet, dus het heeft soms ook zin om het te doen wanneer er minder dan twee weken zijn.

Een tweede dosering van Hepatitis A vaccinatie komt ongeveer 6-12 maanden na de eerste. De tweede vaccinatie biedt bescherming voor maar liefst 20 jaar.

Wat zijn de bijwerkingen van Hepatitis A vaccinatie?

Sommige mensen op ervaren pijn en roodheid op huid rond de plek van de injectie. Veel minder vaak komen symptomen zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn of misselijkheid voor. Dit kan een paar dagen duren. Ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam.

Wie mag geen Hepatitis A vaccinatie krijgen?

Er zijn een paar situaties waar Hepatitis A vaccinatie wordt afgeraden.

 • Mensen met koorts. Het wordt aangeraden eerst van de koorts te genezen, en dan pas de Hepatitis A vaccinatie te nemen.
 • Mensen die een ernstige reactie op het Hepatitis A vaccinatie hebben gehad in het verleden.
 • Mensen met bepaalde allergieën. Er zijn verschillende soorten Hepatitis A vaccinatie. Er is een soort Hepatitis A vaccinatie die niet mag worden gegeven aan mensen die allergisch zijn voor eieren. Een andere soort Hepatitis A vaccinatie mag niet worden gegeven aan mensen met een allergie voor de geneesmiddelen neomycine of thiomersal. Bespreek dit met een arts.
 • Kinderen onder de leeftijd van 1 jaar. Het risico van hepatitis A bij kinderen jonger dan 1 is erg laag. Hepatitis A vaccinatie is niet goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep.

Hepatitis A vaccinatie kan wel worden gegeven aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, indien nodig.

Overige informatie over Hepatitis A vaccinatie:

Hepatitis A vaccinatie is slechts een aspect van het voorkomen van de ziekte voor reizigers. Geen vaccinatie is 100% effectief. Reizigers naar risicogebieden moeten voorzichtig zijn met wat ze eten en drinken.

Wees voorzichtig met het volgende:

 • Eet geen rauwe of onvoldoende gekookte schelpdieren.
 • Pas op voor rauwe salades en groenten die mogelijk zijn gewassen in besmet water. Was groenten en fruit met schoon water water en pel ze zelf.
 • Pas op voor vruchten die dicht bij de grond groeien, zoals aardbeien.
 • Pas op voor ijsblokjes gemaakt van onbehandeld water.
 • Gebruik schoon water bij het tanden poetsen.
 • Pas op met rauwe zuivelproducten zoals rauwe melk, kaas, ijs en andere zuivelproducten.
 • Wees ook voorzichtig bij het kopen van voedsel op straat. Zorg dat voedsel vers is en heet wordt geserveerd op schone borden. Kijk uit voor voedsel dat kamertemperatuur is, bijvoorbeeld in een buffet, of voedsel dat blootgesteld wordt aan vliegen.